Prehľad vypísaných tém - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Ľan siaty a jeho súčasná hospodárska hodnota
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Abstrakt:
Práca má kompilačný charakter. Charakteristika ľanu siateho – pôvod druhu, morfologická, biologická charakteristika rastlín, hospodárske dôvody pestovania ľanu v podmienkach Slovenska.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-MRV manažment rastlinnej výroby
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
B-FAR farmárstvo

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.