Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techník
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Abstrakt:
Práca ma experimentálny charakter. Hodnotenie a charakteristika častí rastlín vybraných genotypov levandule úzkolistej. Návrh nových znakov a metodík na hodnotenie s využitím makroskopických a mikroskopických snímok a ich spracovanie pomocou obrazovej analýzy.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-MRV manažment rastlinnej výroby
I-GTA genetické technológie v agrobiológii
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.