Prehľad vypísaných tém - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Sledovanie morfologických znakov na vybraných genotypoch levandule úzkolistej s využitím mikroskopických techník
Stav témy: schválené (Ing. Marián Miko, CSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín - FAPZ
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Abstrakt:
Práca ma experimentálny charakter. Hodnotenie a charakteristika častí rastlín vybraných genotypov levandule úzkolistej. Návrh nových znakov a metodík na hodnotenie s využitím makroskopických a mikroskopických snímok a ich spracovanie pomocou obrazovej analýzy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-MRV manažment rastlinnej výroby
I-GTA genetické technológie v agrobiológii
I-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.