Přehled vypsaných témat - Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Techniky spracovania a hodnotenia vlákna olejného a priadneho typu ľanu siateho
Stav tématu:
schváleno (Ing. Marián Miko, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Janka Nôžková, PhD.
Abstrakt:
Práca má kompilačný charakter. Charakteristika ľanu siateho – pôvod druhu, morfologická, biologická charakteristika rastlín, hospodárske dôvody pestovania ľanu v podmienkach Slovenska.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-MRV manažment rastlinnej výroby
B-VSP všeobecné poľnohospodárstvo
B-UPR udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
B-FAR farmárstvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.