Prehľad vypísaných tém - Fakulta ekonomiky a manažmentu

Základné údaje

Téma bola navrhnutá študentom, ktorého meno je uvedené v riadku Navrhol.

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Marián Tóth, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Marián Tóth, PhD.
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Ústav:
Katedra financií - FEM
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
- charakteristika a význam dotácií - prehľad dotácií - odkiaľ dotácie plynú - špecializovanie dotácií na rozvoj poľnohospodárstva, konkrétne fariem - samotný rozvoj fariem - porovnávanie dotácií na rozvoj fariem SR s iným štátom

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia