Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Metódy určovania vlhkosti pôdy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Andrej Tárník, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Ing. Andrej Tárník, PhD.
Abstrakt:
Vlhkosť pôdy je významnou pôdnou charakteristikou, ktorá ovplyvňuje jej produkčné aj mimoprodukčné schopnosti. V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov určovania vlhkosti pôdy. Práca bude analyzovať jednotlivé spôsoby. Zameria sa na priame i nepriame metódy, vrátane matematického modelovania.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení