Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Metódy určovania vlhkosti pôdy
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Čimo, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biometeorológie a hydrológie - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Vlhkosť pôdy je významnou pôdnou charakteristikou, ktorá ovplyvňuje jej produkčné aj mimoprodukčné schopnosti. V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov určovania vlhkosti pôdy. Práca bude analyzovať jednotlivé spôsoby. Zameria sa na priame i nepriame metódy, vrátane matematického modelovania.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia