Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Krajinno architektonický návrh vybraného medziblokového priestoru v Prievidzi
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt: Diplomová práca prinesie prehľad aktuálnych prístupov riešenia medziblokových priestorov v sídlach s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky prostredia. Praktická časť práce bude riešiť krajinno architektonický návrh vo forme štúdie územia s doplnením o technické výkresy mobiliáru a povrchov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení