Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
State of topic:
approved (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary:
Diplomová práca bude nadväzovať na analýzy bakalárskej práce, ponúkne podrobný prehľad aktuálnych zdrojov ohľadne zelenej infraštruktúry a dokumentov starostlivosti o zeleň v mestských sídlach. Výsledkom diplomovej práce bude návrh vybraného segmentu verejného priestranstva s dôrazom na ekologické a environmentálne prístupy.

There are no limitations of the topic