Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt:
Diplomová práca bude nadväzovať na analýzy bakalárskej práce, ponúkne podrobný prehľad aktuálnych zdrojov ohľadne zelenej infraštruktúry a dokumentov starostlivosti o zeleň v mestských sídlach. Výsledkom diplomovej práce bude návrh vybraného segmentu verejného priestranstva s dôrazom na ekologické a environmentálne prístupy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení