Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Zelená infraštruktúra mestskej časti Karlova Ves, Bratislava
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Proposed by: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary: Diplomová práca bude nadväzovať na analýzy bakalárskej práce, ponúkne podrobný prehľad aktuálnych zdrojov ohľadne zelenej infraštruktúry a dokumentov starostlivosti o zeleň v mestských sídlach. Výsledkom diplomovej práce bude návrh vybraného segmentu verejného priestranstva s dôrazom na ekologické a environmentálne prístupy.

There are no limitations of the topic