Prehľad vypísaných tém - Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc.
Abstrakt: Cieľom bakalárskej práce je skúmanie účinkov macy peruánskej v in vitro podmienkach na inseminačné dávky zvierat v praxi. Prvá časť sa zameriava na teoreticky opis, chemické zloženie macy a opis látok, ktoré podľa predpokladu majú povzbudzujúci účinok. Druha, praktická časť práce sa zameriava na skúmanie konkrétnych výsledkov pôsobenia na inseminačné dávky, ktoré budú vyhodnocovane CASA technológiou a MTT testom. Cieľom je výskum účinnosti tejto rastliny na životné prejavy spermií.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia