Prehľad vypísaných tém - Katedra fyziológie živočíchov (FBP)

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Stav témy: schválené (prof. MVDr. Peter Massanyi, DrSc. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov - FBP
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce je skúmanie účinkov macy peruánskej v in vitro podmienkach na inseminačné dávky zvierat v praxi. Prvá časť sa zameriava na teoreticky opis, chemické zloženie macy a opis látok, ktoré podľa predpokladu majú povzbudzujúci účinok. Druha, praktická časť práce sa zameriava na skúmanie konkrétnych výsledkov pôsobenia na inseminačné dávky, ktoré budú vyhodnocovane CASA technológiou a MTT testom. Cieľom je výskum účinnosti tejto rastliny na životné prejavy spermií.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia