Summary of topics offered - Department of Sustainable Agriculture and Herbology (FAaFR)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Vývoj poľnohospodárstva a vidieka vo vybranom regióne SR.
State of topic: approved (prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Faculty: Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department: Department of Sustainable Agriculture and Herbology - FAaFR
Max. no. of students: 3
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
Summary: Charakteristika vývoja poľnohospodárstva, foriem hospodárenia, rastlinnej a živočíšnej výroby, využívania strojov a zariadení, vývoj remesiel,zmeny sídelnej štruktúry vo vybranom regióne SR

There are no limitations of the topic