Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
State of topic: approved (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Analýza súčasných možností využitia konkrétneho vybraného vidieckeho priestoru pre možnosti rôznych foriem rekreácie a s tým spojených športových aktivít v tomto vybranom priestore. Preukázanie možnosti úprav jednotlivých priestorov vo vybranej obci, hlavne po stránke funkčnej ale aj estetickej s využitím vegetačnej štruktúry.Zapojenie riešeného vidieckeho priestoru do systému cyklotrás v riešenom regióne.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-ARI Garden and Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.