Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy:
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol:
Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Abstrakt:
Analýza súčasných možností využitia konkrétneho vybraného vidieckeho priestoru pre možnosti rôznych foriem rekreácie a s tým spojených športových aktivít v tomto vybranom priestore. Preukázanie možnosti úprav jednotlivých priestorov vo vybranej obci, hlavne po stránke funkčnej ale aj estetickej s využitím vegetačnej štruktúry.Zapojenie riešeného vidieckeho priestoru do systému cyklotrás v riešenom regióne.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.