Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Prehodnotením doterajších foriem využívania vidieckeho priestoru na rôzne formy rekreácie a s ňou spojených športových aktivít vytypovať nové možnosti, ktoré ponúka konkrétny vytypovaný mikroregión, prípadne samotná obec s priľahlým katastrom a okolím. Zapojenie vidieckeho priestoru do možnosti športových aktivít s preukázaním možnosti úprav jednotlivých priestorov vo vybranej obci, hlavne po stránke funkčnej ale aj estetickej.Zapojenie riešeného vidieckeho priestoru do systému cyklotrás v riešenom regióne.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.