Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Rekreácia a športové aktivity vo vidieckom prostredí
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students:1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD.
Summary: Prehodnotením doterajších foriem využívania vidieckeho priestoru na rôzne formy rekreácie a s ňou spojených športových aktivít vytypovať nové možnosti, ktoré ponúka konkrétny vytypovaný mikroregión, prípadne samotná obec s priľahlým katastrom a okolím. Zapojenie vidieckeho priestoru do možnosti športových aktivít s preukázaním možnosti úprav jednotlivých priestorov vo vybranej obci, hlavne po stránke funkčnej ale aj estetickej.Zapojenie riešeného vidieckeho priestoru do systému cyklotrás v riešenom regióne.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.