Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Krajinno-architektonické riešenie vybraného verejného vidieckeho priestoru
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt:
Krajinno-architektonická analýza súčasného stavu vybraného vidieckeho priestoru. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie súčasného stavu zelene. Zhodnotenie kultúrno-historických súvislostí v spojitosti s riešeným priestorom. Rámcová návrhová štúdia zameraná na obnovu vybraného vidieckeho priestoru.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABc záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.