Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Riešenie vybraného krajinného priestoru
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt:
Analýza vybraného krajinného priestoru, širšie súvislosti, vizuálne prepojenia v krajine, analýza prvkov nelesnej drevinovej vegetácie. Návrhové opatrenia za účeľom zlepšenie kvality riešeného krajinného priestoru, s adaptáciou na zmenu klímy.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABc záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.