Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Riešenie vybraného krajinného priestoru
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Summary: Analýza vybraného krajinného priestoru, širšie súvislosti, vizuálne prepojenia v krajine, analýza prvkov nelesnej drevinovej vegetácie. Návrhové opatrenia za účeľom zlepšenie kvality riešeného krajinného priestoru, s adaptáciou na zmenu klímy.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC Garden and Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.