Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Obnova zelene vidieckeho sídla
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Abstrakt: Analýza súčasného stavu vybraného vidieckeho priestoru. Kvalitatívne a kvantitatívne zhodnotenie zelene, prevádzkových, kultúrno-historických súvislostí. Krajinno-architektonické riešenie za účelom skvalitnenia vybraného verejného priestoru.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
I-ARI záhradná a krajinná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.