Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
State of topic:
approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: topic for all faculties
Supervising department:
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems - FAaFR
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary: Nanotechnológie ponúkajú možné riešenia mnohých aktuálnych problémov pomocou menších, ľahších, rýchlejších a lepšie fungujúcich materiálov, komponentov a systémov, nevynímajúc poľnohospodárstvo. Od nanotechnológií sa očakáva, že sa ušetria zdroje a zníži sa množstvo odpadu a emisií, čo zásadne prispeje k riešeniu globálnych a environmentálnych problémov. Reálnym príkladom môžu byť priemyselné hnojivá, v ktorých sa chemické prvky nachádzajú v nanoveľkostiach. Nanočastice sú schopné lepšie prenikať pokožkou a prieduchmi rastlín do medzibunkových priestorov, kde sa vedia intenzívne zapojiť do metabolických reakcií. Uvedené umožňuje dosiahnutie rovnakého alebo lepšieho efektu hnojiva pri jeho oveľa menšej dávke. Cieľom bakalárskej práce je zhodnotiť aktuálny stav a perspektívy využívania nanotechnológií v rastlinnej produkcii a priniesť nové vedecké poznatky a odporúčania pre poľnohospodársku prax.

There are no limitations of the topic