Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Každý objekt,ktorý sa dostáva do interakcie s prichádzajúcim slnečným žiarením, časť žiarenia odrazí, časť absorbuje ako fotosynteticky aktívnu a časť sa prenesie do ďalšieho prostredia v závislosti od vlnovej dĺžky. Podiely pripadajúce na každý proces závisia od povahy povrchu , vlnovej dĺžky energie a uhlu osvetlenia. Práve odrazená časť spektra je dôležitá pre využitie v monitoringu stavu vegetácie a zmien spôsobených stresom. Čiže reflexné vlastnosti vegetačného povrchu sú ovplyvňované vnútorným usporiadaním vegetácie, vnútornej štruktúre častí rastlín, obsahu vody v rastlinných pletivách, zdravotnom stave a vlastnosťou pôdy.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení