Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
State of topic:
approved (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Water Resources and Environmental Engineering - FZKI
Max. no. of students:
2
Academic year:
2019/2020
Proposed by: prof. Ing. Viliam Bárek, PhD.
Summary:
Každý objekt,ktorý sa dostáva do interakcie s prichádzajúcim slnečným žiarením, časť žiarenia odrazí, časť absorbuje ako fotosynteticky aktívnu a časť sa prenesie do ďalšieho prostredia v závislosti od vlnovej dĺžky. Podiely pripadajúce na každý proces závisia od povahy povrchu , vlnovej dĺžky energie a uhlu osvetlenia. Práve odrazená časť spektra je dôležitá pre využitie v monitoringu stavu vegetácie a zmien spôsobených stresom. Čiže reflexné vlastnosti vegetačného povrchu sú ovplyvňované vnútorným usporiadaním vegetácie, vnútornej štruktúre častí rastlín, obsahu vody v rastlinných pletivách, zdravotnom stave a vlastnosťou pôdy.

There are no limitations of the topic