Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Základy spektrometrie vo výskume rastlín
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viliam Bárek, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra krajinného inžinierstva - FZKI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Každý objekt,ktorý sa dostáva do interakcie s prichádzajúcim slnečným žiarením, časť žiarenia odrazí, časť absorbuje ako fotosynteticky aktívnu a časť sa prenesie do ďalšieho prostredia v závislosti od vlnovej dĺžky. Podiely pripadajúce na každý proces závisia od povahy povrchu , vlnovej dĺžky energie a uhlu osvetlenia. Práve odrazená časť spektra je dôležitá pre využitie v monitoringu stavu vegetácie a zmien spôsobených stresom. Čiže reflexné vlastnosti vegetačného povrchu sú ovplyvňované vnútorným usporiadaním vegetácie, vnútornej štruktúre častí rastlín, obsahu vody v rastlinných pletivách, zdravotnom stave a vlastnosťou pôdy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia