Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Kvalitatívne a kvantitatívne parametre vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu v kontexte výroby štiav
State of topic:
approved (doc. Ing. Alena Andrejiová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Faculty:
Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department:
Department of Vegetable Production - FZKI
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by: Ing. Ivana Mezeyová, PhD.
Summary:
Diplomová práca má experimentálny charakter, pričom jej cieľom bude dopestovať vybrané odrody cvikle (variant kontrola a variant s aplikáciou selénu) a po procese spracovania na šťavu zhodnotiť zmeny kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov (úroda, výťažnosť, obsah selénu, antokyány) prioritne v závislosti na foliárnej aplikácii anorganického selénu, ako aj na odrodovej variabilite.

There are no limitations of the topic