Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Crop Production and Grassland Ecosystems - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Summary: Poľnohospodárska prax zaznamenáva v súčasnosti pri pestovaní poľných plodín negatívny vplyv klimatických zmien. Problém predstavuje najmä nedostatok vlahy v hlavnom vegetačnom období ale i výskyt nových hubových a bakteriálnych chorôb. Vhodne zvolený racionalizačný prvok technológie pestovania, ktorým aplikácia stimulátorov rastu je, môže viesť k riešeniu súčasných problémov poľnohospodárskej praxe a k dosiahnutiu konkurencieschopnosti produkcie. Cieľom diplomovej práce je uvedenú hypotézu overiť skúmaním vplyvu stimulátorov rastu na produkčné parametre produkcie a na úroveň vodného stresu vybraných druhov poľných plodín. Práca prinesie prehľad o aktuálnom využívaní stimulátorov rastu v rastlinnej výrobe vo svete i na Slovensku.

There are no limitations of the topic