Summary of topics offered - Faculty of Agrobiology and Food Resources

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
State of topic: approved (prof. Ing. Vladimír Pačuta, CSc. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Crop Production and Grassland Ecosystems - FAaFR
Max. no. of students: 2
Proposed by: Ing. Dávid Ernst, PhD.
Summary: Nanotechnológie ponúkajú možné riešenia mnohých aktuálnych problémov pomocou menších, ľahších, rýchlejších a lepšie fungujúcich materiálov, komponentov a systémov, nevynímajúc poľnohospodárstvo. Od nanotechnológií sa očakáva, že sa ušetria zdroje a zníži sa množstvo odpadu a emisií, čo zásadne prispeje k riešeniu globálnych a environmentálnych problémov. Reálnym príkladom môžu byť priemyselné hnojivá, v ktorých sa chemické prvky nachádzajú v nanoveľkostiach. Nanočastice sú schopné lepšie prenikať pokožkou a prieduchmi rastlín do medzibunkových priestorov, kde sa vedia intenzívne zapojiť do metabolických reakcií. Uvedené umožňuje dosiahnutie rovnakého alebo lepšieho efektu hnojiva pri jeho oveľa menšej dávke. Cieľom diplomovej práce je skúmať vplyv foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej a priniesť nové vedecké poznatky a odporúčania pre poľnohospodársku prax.

There are no limitations of the topic