Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Význam výchovného rezu pri stromoch v sídlach
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt:
Výchovné rezy sú významným nástrojom údržby stromov v sídlach. Predmetom práce je prehľad aktuálnych techník výchovných rezov a cieľom zhodnotenie rozsahu výchovných rezov pri údržbe stromov.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.