Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadieb
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Viera Šajbidorová, PhD.
Abstrakt: Fenologický monitoring bylinných kompozícií v Interaktívnej experimentálnej záhrade na FZKI SPU v Nitre. Sledovanie dĺžky kvitnutia taxónov bylín, stanovenie atraktívnych bylinných kombinácií, sledovanie vplyvu klimatických podmienok na začiatok kvitnutia a koniec kvitnutia bylín. Na základe fenologických pozorovaní stanoviť princípy revitalizácie (obnovy) jednotlivých bylinných kompozícií.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.