Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy: Revitalizácia spontánnych bylinných spoločenstiev v urbanizovanom prostredí
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko:
Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Abstrakt:
Zaburinené, aktívne nevyužívané trávnaté plochy v mestách sú potenciálom pre naplnenie mnohých ekosystémových služieb. Cieľom diplomovej práce je vytypovať pohľadové trávnaté plochy, stanoviť a následne prakticky overiť technológiu ich revitalizácie.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-ZHI záhradníctvo
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.