Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Manažment údržby bylinných kompozícií
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů:
2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl:
doc. Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Abstrakt:
Cieľom práce je spracovanie manažmentu údržby a obnovy bylinných kompozícií vo verejnom priestore, na príklade extenzívnych výsadieb v Starom Biskupskom Hostinci (Mestský Park v Nitre) a sprievodných výsadieb pred Aulou SPU v Nitre.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABc záhradná a krajinná architektúra
B-ZBc záhradníctvo

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.