Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Break-even point analýza vybraného podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Summary:
Diplomová práca na tému "Break-even point analýza vybraného podniku" analyzuje rentabilitu výroby vrámci výrobného procesu. Break-even point predstavuje bod zvratu, kedy podnik po jeho prekročení začína tvoriť zisk. Podnik počíta 4 základné body zvratov: Bod zvratu pre nulovú rentabilitu, Bod zvratu pre minimálnu rentabilitu, peňažný (CF) bod zvratu, prevádzkový bod zvratu. Vzťah EBITu k tržbám je vyjadrený cez prevádzkovú páku podniku avšak podnik tvorí aj finančnú a celkovú páku.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EKP Business Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.