Summary of topics offered - Faculty of Economics and Management

Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Moderné prístupy merania výkonnosti podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ľubomír Gurčík, CSc. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Economics and Management
Supervising department:
Department of Economics - FEM
Max. no. of students:
1
Academic year:2019/2020
Proposed by:
prof.h.c. doc. Ing. Natália Turčeková, PhD.
Summary:
Diplomová práca je zameraná na meranie výkonnosti vo vybranom podniku s použitím tradičných ale hlavne moderných metód hodnotenia. Výkonnosť podniku je daná schopnosťou, alebo potenciálom dosahovať stanovené ciele, zhodnocovať svojou činnosťou vložené zdroje, produkovať zisk, zvyšovať hodnotu podniku a je to taktiež aj schopnosť zaistiť si budúci rozvoj. Iba podnik, ktorý spĺňa vopred stanovené ciele definované v stratégii, môže byť z dlhodobého hľadiska považovaný za výkonný. Výkonnosť podniku je potrebné hodnotiť nie len z hľadiska majiteľov, resp. zakladateľov podniku (shareholders), ale aj z hľadiska stakeholders. Najkomplexnejšie je možné výkonnosť podniku charakterizovať ako jeho schopnosť zhodnocovať vložené zdroje, produkovať zisk, zvyšovať trhovú hodnotu podniku ako aj schopnosť zaistiť si budúci rozvoj. Diplomová práca na tému "Moderné metódy merania výkonnosti podniku" meria výkonnosť podniku použitím moderných metód tkz. ukazovateľov 4.generácie, ktorých cieľom nie je zisková marža, rast zisku ani výnosnosť kapitálu, ale tvorba hodnoty pre vlastníkov - tvorba "shareholder value" a rast hodnoty podniku. Patria sem ukazovatele ekonomického zisku EVA, MVA, CROGA, CROIGA, CFROI, DCF..., kategórie zisku- ,EBT, EBIT, EBITDA,NOPAT......


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
I-EKP Business Economics

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.