Summary of topics offered - Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition (FAaFR)

Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Výživa a hnojenie kapusty repkovej pravej na vybranom poľnohospodárskom podniku
State of topic:
approved (prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Alexandra Zapletalová, PhD.
Faculty:
Faculty of Agrobiology and Food Resources
Supervising department:
Department of Agro-chemistry and Plant Nutrition - FAaFR
Max. no. of students:
2
Academic year:2019/2020
Proposed by:
Summary:
Produkcia a kvalita kapusty repkovej pravej zhodnotená z hľadiska vplyvu výživy a hnojenia na vybranom poľnohospodárskom podniku.

There are no limitations of the topic