Summary of topics offered - Faculty of Horticulture and Landscape Engineering

Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
State of topic:
approved (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Faculty:
topic for all faculties
Supervising department: Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology - FZKI
Max. no. of students:1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Summary:
Bioiaktívne látky svojim účinkom sú významné v prevencii a liečbe civilizačných ochorení. Ich pravidelné užívanie spôsobuje možnosť predchádzať chorobám, v prípade ochorenia zmierňovať prejav ochorenia, prípadne sú pomocné v procese konvenčnej liečby a v regenerácii organizmu.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-VLU Human Nutrition

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.