Prehľad vypísaných tém - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Zdravotný význam bioaktívnych látok rastlinného pôvodu
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Ján Mezey, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Fakulta:
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Garantujúce pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD.
Abstrakt:
Bioiaktívne látky svojim účinkom sú významné v prevencii a liečbe civilizačných ochorení. Ich pravidelné užívanie spôsobuje možnosť predchádzať chorobám, v prípade ochorenia zmierňovať prejav ochorenia, prípadne sú pomocné v procese konvenčnej liečby a v regenerácii organizmu.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-VLU výživa ľudí

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.