Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Vplyv zasolenia na rast semenáčikov lipy malolistej
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Abstrakt: Zasolenie je častým zdrojom stredu pre dreviny v sídlach. Ióny solí znižujú funkčnosť rastlinných orgánov, pôdna voda je podobe soľného roztoku pre rastliny nedostupná Predmetom práce je experimentálne zhodnotenie rôznej úrovne zasolenia substrátu na rast semenáčikov lipy malolistej, najmä na kumuláciu hmoty v rastlinných orgánoch a základné fyziologické procesy.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
I-BTI biotechnika parkových a krajinných úprav

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.