Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hodnotenie stability stromov na modelovom území
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště: Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl: Ing. Marcel Raček, PhD.
Abstrakt: Vizuálna identifikácia defektov a ich vplyvu na stabilitu jedinca. Posúdenie prítomnosti defektov rozkonárenia, patogénov, dutín, mechanického poškodenia nosných častí stromu a ďalších indikátorov stability vo vzťahu k biologickému veku jedinca. Komplexné vyhodnotenie prejavov stromu a návrh opatrení s pokynmi pre udržiavanie a ošetrovanie konkrétnych stromov.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.