Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt:
Kvalita sadbového materiálu je jedným zo základných predpokladov úspešného rastu. Predmetom práce je definovanie parametrov kvality sadbového materiálu drevín. Sústredenie informácií o kvalite výpestkov ponúkaných predajcami a pestovateľmi sadbového materiálu drevín v SR. Rámcový návrh uplatnenia kritérií pri kontrole kvality sadeníc v praxi.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.