Prehľad vypísaných tém - Katedra biotechniky zelene (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Kvalita sadbového materiálu drevín v SR
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantujúce pracovisko: Katedra biotechniky zelene - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: prof. Ing. Viera Paganová, PhD.
Abstrakt: Kvalita sadbového materiálu je jedným zo základných predpokladov úspešného rastu. Predmetom práce je definovanie parametrov kvality sadbového materiálu drevín. Sústredenie informácií o kvalite výpestkov ponúkaných predajcami a pestovateľmi sadbového materiálu drevín v SR. Rámcový návrh uplatnenia kritérií pri kontrole kvality sadeníc v praxi.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.