Přehled vypsaných témat - Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Viera Paganová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Ján Kollár, PhD.
Fakulta:
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště:
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
Max. počet studentů:
1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ján Kollár, PhD.
Abstrakt: Zhodnotenie rodu Betula sp. z hľadiska poškodenia živočíšnymi škodcami a hubovými patogénmi. Kategorizácia jednotlivých škodlivých činiteľov z hľadiska ich škodlivého potenciálu, vymedzenie nebezpečných druhov škodcov a patogénov. Porovnanie zdravotného stavu medzi zistenými druhmi rodu Betula sp. Návrh vhodného manažmentu, pre zlepšenie zdravotného stavu a vitality rodu Betula sp. v mestskom prostredí.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.