Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Summary: Otvorené verejné priestranstvá v obytných blokoch sú priestory intenzívne odrážajúce spoločné potreby spoločenstiev na ich využitie. Bakalárska práca bude analyzovať stav zelene v obytných častiach vo vybraných troch veľkých mestách na Slovensku, ktoré boli vytvorené v 50tych a 60tych rokoch, ktoré z hľadiska urbanistickej koncepcie boli významné svojim charakterom a dizajnom. V rámci práce bude porovnaný ich súčasný stav, resp. zmapované nové návrhy na ich revitalizáciu, a zhodnotenie naplnenia súčasných požiadaviek verejných priestranstiev a zelene. Práca ponúkne pohľad na plochy, ktoré neboli zrevitalizované a zmapuje ich súčasný stav a využitie obyvateľmi a porovná ich z plochami, ktoré boli zrevitalizované a redizajnované napĺňajúce dnešné štandardy a spoločenské požiadavky. Výstupy práce doplnia príklady riešení zo zahraničia.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.