Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Post socialistická transformácia verejnej zelene v obytných zónach na Slovensku
Stav témy: schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Abstrakt: Otvorené verejné priestranstvá v obytných blokoch sú priestory intenzívne odrážajúce spoločné potreby spoločenstiev na ich využitie. Bakalárska práca bude analyzovať stav zelene v obytných častiach vo vybraných troch veľkých mestách na Slovensku, ktoré boli vytvorené v 50tych a 60tych rokoch, ktoré z hľadiska urbanistickej koncepcie boli významné svojim charakterom a dizajnom. V rámci práce bude porovnaný ich súčasný stav, resp. zmapované nové návrhy na ich revitalizáciu, a zhodnotenie naplnenia súčasných požiadaviek verejných priestranstiev a zelene. Práca ponúkne pohľad na plochy, ktoré neboli zrevitalizované a zmapuje ich súčasný stav a využitie obyvateľmi a porovná ich z plochami, ktoré boli zrevitalizované a redizajnované napĺňajúce dnešné štandardy a spoločenské požiadavky. Výstupy práce doplnia príklady riešení zo zahraničia.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.