Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Stav tématu:
schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Fakulta: téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhl:
Abstrakt: Slovenská stredná trieda sa za posledné roky presunula do satelitných mestečiek na okrajoch miest, ktoré ponúkajú väčší štandard bývania v podobe exitujúcej záhrady a čiastočne aj väčšieho súkromia. Aj vďaka ekonomickej situácii, ktorá hrá v prospech kúpi domu so záhradou ako bytu v meste, sa ľudia stali majiteľmi malých zelených plôch- záhrad, s ktorými sa každý vysporiadal rôzne. Bakalárska práca bude mať za cieľ vo vybraných satelitných mestečkách na Slovensku zmapovať typy súkromných plôch zelene a na základe dotazníkov zmapovať súčasný stav využívania súkromných záhrad. Výsledky dotazníka zmapujú aktivity, ktoré ich majitelia na záhrade vykonávajú a poskytnú tak prehľad o využívaní súkromných záhrad v satelitoch na Slovensku. V rámci aktivít v záhradách bude podrobnejšie analyzované záhradkárčenie a vzťah majiteľov k tejto činnosti.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.