Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Faculty: topic for all faculties
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Summary: Slovenská stredná trieda sa za posledné roky presunula do satelitných mestečiek na okrajoch miest, ktoré ponúkajú väčší štandard bývania v podobe exitujúcej záhrady a čiastočne aj väčšieho súkromia. Aj vďaka ekonomickej situácii, ktorá hrá v prospech kúpi domu so záhradou ako bytu v meste, sa ľudia stali majiteľmi malých zelených plôch- záhrad, s ktorými sa každý vysporiadal rôzne. Bakalárska práca bude mať za cieľ vo vybraných satelitných mestečkách na Slovensku zmapovať typy súkromných plôch zelene a na základe dotazníkov zmapovať súčasný stav využívania súkromných záhrad. Výsledky dotazníka zmapujú aktivity, ktoré ich majitelia na záhrade vykonávajú a poskytnú tak prehľad o využívaní súkromných záhrad v satelitoch na Slovensku. V rámci aktivít v záhradách bude podrobnejšie analyzované záhradkárčenie a vzťah majiteľov k tejto činnosti.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.