Prehľad vypísaných tém - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Využívanie súkromných záhrad v satelitných mestách na Slovensku
Stav témy:
schválené (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Fakulta:
téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry - FZKI
Max. počet študentov:
--
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Abstrakt: Slovenská stredná trieda sa za posledné roky presunula do satelitných mestečiek na okrajoch miest, ktoré ponúkajú väčší štandard bývania v podobe exitujúcej záhrady a čiastočne aj väčšieho súkromia. Aj vďaka ekonomickej situácii, ktorá hrá v prospech kúpi domu so záhradou ako bytu v meste, sa ľudia stali majiteľmi malých zelených plôch- záhrad, s ktorými sa každý vysporiadal rôzne. Bakalárska práca bude mať za cieľ vo vybraných satelitných mestečkách na Slovensku zmapovať typy súkromných plôch zelene a na základe dotazníkov zmapovať súčasný stav využívania súkromných záhrad. Výsledky dotazníka zmapujú aktivity, ktoré ich majitelia na záhrade vykonávajú a poskytnú tak prehľad o využívaní súkromných záhrad v satelitoch na Slovensku. V rámci aktivít v záhradách bude podrobnejšie analyzované záhradkárčenie a vzťah majiteľov k tejto činnosti.


Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.