Přehled vypsaných témat - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)

Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Stav tématu: schváleno (Ing. Denisa Halajová, PhD. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Garantující pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Abstrakt: Bakalárska práca prinesie prehľad dokumentov, programov a stratégií týkajúcich sa adaptačných opatrení na zmenu klímy - na úrovni štátu, regiónu až miestnej samosprávy. V teoretickej časti sa bude venovať modelovým príkladom ich implementácie v urbanizovanom prostredí. Praktická časť práce bude pozostávať z analýzy vybraného segmentu mesta, kde by bolo možné uplatniť viaceré opatrenia. Budú vypracované analytické výkresy súčasného stavu a inventarizácia zelene.


Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-ABC14 krajinná a záhradná architektúra

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.