Summary of topics offered - Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI)

Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
State of topic: approved (Ing. Denisa Halajová, PhD. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Faculty: Faculty of Horticulture and Landscape Engineering
Supervising department: Department of Garden and Landscape Architecture - FZKI
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Mária Bihuňová, PhD.
Summary: Bakalárska práca prinesie prehľad dokumentov, programov a stratégií týkajúcich sa adaptačných opatrení na zmenu klímy - na úrovni štátu, regiónu až miestnej samosprávy. V teoretickej časti sa bude venovať modelovým príkladom ich implementácie v urbanizovanom prostredí. Praktická časť práce bude pozostávať z analýzy vybraného segmentu mesta, kde by bolo možné uplatniť viaceré opatrenia. Budú vypracované analytické výkresy súčasného stavu a inventarizácia zelene.


Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
B-ABC14 Landscape and Garden Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

DepartmentCourse title
No suitable data found.